SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 270843 and growing!

Chiến - AsianBandar.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Chiến

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 117 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Chiến       - Views: 1287
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 12:42 AM (16 days ago)
boyanhsaodem, See_Saw, Duong09az and 4 others  7 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
FC Fredericia

OHT 1,75 / 1,5


 
boyanhsaodem, See_Saw, Duong09az and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 12:50 AM (16 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
quote originally posted by Gro56789:

FC Fredericia
OHT 1,75 / 1,5OHT 2,75 / 2,5


 
achoemtheovoi  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 12:52 AM (16 days ago)            #3
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
FK Cukaricki

OFT 2,75


 
achoemtheovoi  1 Likes  
 Like     
Lao-Nap_79
03-Apr 2024 Wednesday 12:55 AM (16 days ago)            #4
Veteran Member


Posts: 1767
Liked By: 834
Joined: 20 Oct 23
Followers: 20


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
gl broLực bạt sơn hề khí cái thế, Thời bất lợi hề Chuy bất thệ.!!!

 
Gro56789  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 1:33 AM (16 days ago)            #5
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Osters IF

OFT 2.75 x 4 


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 1:35 AM (16 days ago)            #6
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Neftchi Baku

OFT 3.75 x 2 


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 1:46 AM (16 days ago)            #7
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Neftchi Baku

OFT 3.75 x 2


Mút

0-4 

 


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 1:48 AM (16 days ago)            #8
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Antalyaspor

OHT 0,75 

Canh OFT 1,75 x 2


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 1:59 AM (16 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
CFR Cluj

OFT 3 / 2.75 x 2 / 2.5 x 2 


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 2:03 AM (16 days ago)            #10
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
CFR Cluj

OFT 3 / 2.75 x 2 / 2.5 x 2
OFT 3.75 x 2 


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 2:12 AM (16 days ago)            #11
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Antalyaspor

OHT 0,75 

Canh OFT 1,75 x 2Mút HT 

1-0 
 


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
UF_3786
03-Apr 2024 Wednesday 2:47 AM (16 days ago)            #12
Senior Member


Posts: 490
Liked By: 167
Joined: 17 Dec 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Osters IF

OFT 2.75 x 4
Cứ x4 là cụ đi chân lạnh toát 😫Nếu Tôi Chết Hãy Chôn Tôi Nằm Sấp - Để Cả Thế Giới Được Hôn Lên Mông Của Tôi!!!

 
Gro56789  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:07 AM (16 days ago)            #13
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
CFR Cluj OFT 3 / 2.75 x 2 / 2.5 x 2 Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:


OFT 3.75 x 2


4-0 

 


 
iEclipsE and See_Saw  2 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:07 AM (16 days ago)            #14
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Antalyaspor

OHT 0,75 

Canh OFT 1,75 x 21-1 


 
iEclipsE and See_Saw  2 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:10 AM (16 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Odra Opole 

OFT 2.75 / 2.5 


 
iEclipsE  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:11 AM (16 days ago)            #16
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Burnley

OFT 1.75 x 2 


 
iEclipsE  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:22 AM (16 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Burnley

OFT 1.75 x 2
OFT 2.75 x 2


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:34 AM (16 days ago)            #18
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Burnley

OFT 1.75 x 2Mút 1-1 

win luôn trong HT 
 


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:37 AM (16 days ago)            #19
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 

Fullham

OFT 4.5 x 2


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:42 AM (16 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Sion

OFT 1.75 / 1.5 


 
iEclipsE  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 3:50 AM (16 days ago)            #21
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Odra Opole 

OFT 2.75 / 2.52-1 
 


 
iEclipsE and See_Saw  2 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 4:04 AM (16 days ago)            #22
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gro56789:
Sion

OFT 1.75 / 1.51-1 
 


 
iEclipsE, LQV, See_Saw and 1 others  4 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 4:07 AM (16 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Abha

Home +3/4 FT ( đang thua 0-5 )


 
See_Saw  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 9:46 AM (15 days ago)            #24
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
New England Revolution

Club America

OFT 3,5 x 2


 
iEclipsE  1 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 9:48 AM (15 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Cimarrones de Sonora

CA La Paz

OFT 2.5


 
TanDang, iEclipsE and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 10:02 AM (15 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Sportivo Ameliano (N)

Atl Paranaense

OFT 5.5 x 2


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 10:46 AM (15 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
quote originally posted by Gro56789:Cimarrones de Sonora

CA La PazOFT 2.52-1


 
iEclipsE and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 11:00 AM (15 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
quote originally posted by Gro56789:New England Revolution

Club AmericaOFT 3,5 x 20-4


 
TanDang and iEclipsE  2 Likes  
 Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 11:19 AM (15 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
LDU Quito

OFT 2,75 / 2,5


   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 11:21 AM (15 days ago)            #30
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
Oaxaca

OHT 1,75 x 2


   Like     
kent6688
03-Apr 2024 Wednesday 11:30 AM (15 days ago)            #31
Senior Member


Posts: 998
Liked By: 611
Joined: 10 Jan 19
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Gro56789:

LDU Quito
OFT 2,75 / 2,5


2-1
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 75,813,437 Tổng số thành viên: 1290
   Like     
Gro56789
03-Apr 2024 Wednesday 11:33 AM (15 days ago)            #32
Gold Member


Posts: 10367
Liked By: 28325
Joined: 07 Jul 21
Followers: 68


Tipsters
Championship:
AB$: 857,187.50
Ranked:
#1465

 
quote originally posted by Gro56789:

LDU Quito
OFT 2,75 / 2,5OFT 3,5


 
kent6688  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > ChiếnChange Timezone:   
 
12. H_M ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2024 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service