SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 265043 and growing!

Fly to the MOON - AsianBandar.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Fly to the MOON

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 219 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Fly to the MOON       - Views: 1345
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 9:27 PM (8 days ago)
YenNguyen, Congtubaclieu, JasonPhan and 6 others  9 Likes  
              #1
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#1. 27' Ababa over 2.5 HT = 1/20 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
YenNguyen, Congtubaclieu, JasonPhan and 6 others  9 Likes  
 Like     

Advertisement

Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 9:31 PM (8 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#1. 27' Ababa over 2.5 HT = 1/20 Acc


30' 2-1, 3p có tiền.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 9:34 PM (8 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

30' 2-1, 3p có tiền.AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 9:36 PM (8 days ago)            #4
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

30' 2-1, 3p có tiền.


Ko nhầm còn bàn, 36' 3.5 HT = 1/40 Acc.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 9:37 PM (8 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#2. 75' Banglades 6.75/6.5 = 1 + 1/20 Acc.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 9:45 PM (8 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Ko nhầm còn bàn, 36' 3.5 HT = 1/40 Acc.


44' 3-1ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 9:48 PM (8 days ago)            #7
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

44' 3-1AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 9:49 PM (8 days ago)            #8
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

44' 3-1
GIAI NAY CHIEU CUNG CO 1 TRAN NO TE LE ... 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:01 PM (8 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by thualanghi:

GIAI NAY CHIEU CUNG CO 1 TRAN NO TE LE ... 


Mấy giải này trùm làm độ, thích thì nổ cả đống, ko thì 0-0 FT.

2W 1L, khó thì W, trông dễ lại L.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 10:05 PM (8 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Mấy giải này trùm làm độ, thích thì nổ cả đống, ko thì 0-0 FT.

2W 1L, khó thì W, trông dễ lại L.
NHIEU LUC SOI ODD KHONG AN THUA  ...  
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:21 PM (8 days ago)            #11
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#3. 60' Huracan 0ver 1/0.75 = 1 + 1/20 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:23 PM (8 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#3. 60' Huracan 0ver 1/0.75 = 1 + 1/20 Acc


Vừa xong nổ luôn, canh 1.5 vào 1/20 chưa nhồi dc.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:25 PM (8 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by thualanghi:

NHIEU LUC SOI ODD KHONG AN THUA  ...  


Nó làm hẳn 6 bàn rồi,ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 10:26 PM (8 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Vừa xong nổ luôn, canh 1.5 vào 1/20 chưa nhồi dc.
DANH LON VAI 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 10:27 PM (8 days ago)            #15
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Nó làm hẳn 6 bàn rồi,
THOM BO NHI 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:44 PM (8 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by thualanghi:

THOM BO NHI 
ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:47 PM (8 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#3. 60' Huracan 0ver 1/0.75 = 1 + 1/20 Acc


quote originally posted by Anchorasd:

Vừa xong nổ luôn, canh 1.5 vào 1/20 chưa nhồi dc.


90' 1-1ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
DaddyVani  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:53 PM (8 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#5. 65' Sorazm 0.75/0.5 = 1 + 1/20 Acc. FT 1-1.

Yangiger 85' rung 2.5 = 1/40ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 10:55 PM (8 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#5. 65' Sorazm 0.75/0.5 = 1 + 1/20 Acc. FT 1-1.
Yangiger 85' rung 2.5 = 1/400-1, mã Away có lợi thế, ra 1-1 ăn tài FT.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:05 PM (8 days ago)            #20
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

0-1, mã Away có lợi thế, ra 1-1 ăn tài FT.


Trận này cửa 1-1 cao, đánh Away win do nó ko làm kèo Đội ghi bàn đầu tiên. Giờ xả qua tài 1.5 x2 lần away win.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 11:05 PMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:13 PM (8 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#5. 65' Sorazm 0.75/0.5 = 1 + 1/20 Acc. FT 1-1.
Yangiger 85' rung 2.5 = 1/40


81' 1-1ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
coldrockvn  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:18 PM (8 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Mã #6 Gorica chưa kịp post nổ 1-1 rồi. Tiếp qua con khác.

#6. Jippo 0.75/0.5 = 1/10 + 1/20ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
mrpin  1 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
23-Jun 2022 Thursday 11:22 PM (8 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 13756
Liked By: 5311
Joined: 19 Dec 14
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#5. 65' Sorazm 0.75/0.5 = 1 + 1/20 Acc. FT 1-1.
Yangiger 85' rung 2.5 = 1/40


lậy zời nổ 15p xong hủy bàn thắng
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 61,865,312 Tổng số thành viên: 3700
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:22 PM (8 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Mã #6 Gorica chưa kịp post nổ 1-1 rồi. Tiếp qua con khác.
#6. Jippo 0.75/0.5 = 1/10 + 1/20


Vãi thật, y con kia.

#7. 20' Union 1.75/1.5 = 1 + 1/20 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:23 PM (8 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by boyanhsaodem:

lậy zời nổ 15p xong hủy bàn thắng


Thôi potay, 81 nổ mà 90 huỷ rồi bù 1p, ko hiểu chuyện gì.
May còn cái away win @3.85 cứu lại.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 11:23 PMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:27 PM (8 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Vãi thật, y con kia.
#7. 20' Union 1.75/1.5 = 1 + 1/20 Acc


24' H2 2-0ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:28 PM (8 days ago)            #27
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Vãi thật, y con kia.
#7. 20' Union 1.75/1.5 = 1 + 1/20 Acc


Canh tiếp 75' over 2.5 = 1/20 Acc. Away chấp 0.75 đang thua ngược 2 bàn, dự 3-0 FT.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78 and mrpin  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:32 PM (8 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Thôi potay, 81 nổ mà 90 huỷ rồi bù 1p, ko hiểu chuyện gì.
May còn cái away win @3.85 cứu lại.Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 11:23 PM


90+8 giờ mới nổ 1-1, hình như nó có sự kiện gì hủy bàn nên mất nhiều thời gian.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:32 PM (8 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Mã #6 Gorica chưa kịp post nổ 1-1 rồi. Tiếp qua con khác.
#6. Jippo 0.75/0.5 = 1/10 + 1/20


Jippo 2-0 full. Gorica 2-1.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 11:33 PMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:34 PM (8 days ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Form: 1L 6W, còn ae nào chơi ko !?ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78, TuyếnTrươngBảo, DaddyVani and 2 others  5 Likes  
 Like     
JasonPhan
23-Jun 2022 Thursday 11:34 PM (8 days ago)            #31
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Form: 1L 6W, còn ae nào chơi ko !?


Tiếp bro ơiBet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:36 PM (8 days ago)            #32
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#8. 77' Nevezis over 2.5 = 1/10 Acc nhồi 1/20 Acc. Total [email protected] = 1/40 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Cuongngo78  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:46 PM (8 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Canh tiếp 75' over 2.5 = 1/20 Acc. Away chấp 0.75 đang thua ngược 2 bàn, dự 3-0 FT.


87' 2-1, cố gỡ dc 1 bàn, anh em nào nhồi win đậm.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
mrpin  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:48 PM (8 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#8. 77' Nevezis over 2.5 = 1/10 Acc nhồi 1/20 Acc. Total [email protected] = 1/40 Acc


3-0 nhanh đi nào ?

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 11:48 PMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:52 PM (8 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chờ #8 ko post mã #9 nó nổ luôn, chả nhồi được gìACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:54 PM (8 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#9. Tampere 2 ober 1/0.75 = 1 + 1/20 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 11:54 PM (8 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#9. Tampere 2 ober 1/0.75 = 1 + 1/20 Acc


Nổ mất canh 1.5 làm tiếp 1/20.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
jesus1234
23-Jun 2022 Thursday 11:57 PM (8 days ago)            #38
Active Member


Posts: 247
Liked By: 156
Joined: 03 May 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Nổ mất canh 1.5 làm tiếp 1/20.
Lại nổ mất r  
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 12:01 AM (8 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#10. 30' SJK Akatemia over [email protected] = 1/20 AccACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 12:15 AM (8 days ago)            #40
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#10. 30' SJK Akatemia over [email protected] = 1/20 Acc42' 1-2ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
DaddyVani  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 12:15 AM (8 days ago)            #41
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Form: 2L 8WACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
DaddyVani  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 12:16 AM (8 days ago)            #42
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#11. 16' Egersunds IK over 0.75/0.5 = 1 + 1/20 Acc.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 1:00 AM (8 days ago)            #43
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
3L 8W, nhát này ko W stop nhé AE !

#12. 75' SJK Akatemia over 3.5 = 1/10 + nhồi 1/20 Acc.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
KuTe  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 1:29 AM (8 days ago)            #44
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

3L 8W, nhát này ko W stop nhé AE !
#12. 75' SJK Akatemia over 3.5 = 1/10 + nhồi 1/20 Acc.94' 2-2ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123, Huy838693 and DaddyVani  3 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 1:56 AM (8 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#12Bis. 27' Norrkoping U19 over 1.5 HT = 1/10 accACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
mrqii12 and goku123  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:02 AM (8 days ago)            #46
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#12Bis. 27' Norrkoping U19 over 1.5 HT = 1/10 acc32' 1-1, 5p có tiềnACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123, mrqii12 and Craven A  3 Likes  
 Like     
Craven A
24-Jun 2022 Friday 2:03 AM (8 days ago)            #47
Master Member


Posts: 3599
Liked By: 2177
Joined: 02 Sep 12
Followers: 14
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:


32' 1-1, 5p có tiềnLúa về bro
 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:04 AM (8 days ago)            #48
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Craven A:

Lúa về bro
 


Thanks bro !ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Craven A and goku123  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:24 AM (8 days ago)            #49
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#14. 20' Bỉ (Nữ) over 2.25 = 1/10 + Over 0.75 HT = 1/10
Form: 3L 10W 1P

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 2:27 AMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:27 AM (8 days ago)            #50
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hi vọng HT 2 bàn, cửa win mã x16 x17 trong tầm tay.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and SipDuc  2 Likes  
 Like     
Craven A
24-Jun 2022 Friday 2:49 AM (8 days ago)            #51
Master Member


Posts: 3599
Liked By: 2177
Joined: 02 Sep 12
Followers: 14
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
Hi vọng HT 2 bàn, cửa win mã x16 x17 trong tầm tay.
 1-1 HT 
 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:50 AM (8 days ago)            #52
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Hi vọng HT 2 bàn, cửa win mã x16 x17 trong tầm tay.


45' 1-1 full các thể loại, chờ FT 3 bàn win x16, 4 bàn win x17.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and Craven A  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 2:54 AM (8 days ago)            #53
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#15. 72' Ullareds IK over 4.75/4.5 = 1/20 + 1/10 Acc (canh vào)ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Sould  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:06 AM (8 days ago)            #54
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#15. 72' Ullareds IK over 4.75/4.5 = 1/20 + 1/10 Acc (canh vào)


81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ.
Ăn cái RC, khá căng.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123, Huy838693, JasonPhan and 1 others  4 Likes  
 Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:10 AM (8 days ago)            #55
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ. Ăn cái RC, khá căng.Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AM


Đang tính nhồi thêm mà thấy dính kotex rồi broBet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
24-Jun 2022 Friday 3:15 AM (8 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 13756
Liked By: 5311
Joined: 19 Dec 14
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
vẫn nổ mới giỏi . chúc mừng bro
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 61,865,312 Tổng số thành viên: 3700
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:15 AM (8 days ago)            #57
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#15. 72' Ullareds IK over 4.75/4.5 = 1/20 + 1/10 Acc (canh vào)


4-1 nhồi đc 3 mã ✌🏻Bet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:15 AM (8 days ago)            #58
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ. Ăn cái RC, khá căng.Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AM


90' 1-4 tội hủy bàn.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and boyanhsaodem  2 Likes  
 Like     
Huy838693
24-Jun 2022 Friday 3:15 AM (8 days ago)            #59
Active Member


Posts: 34
Liked By: 17
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ.
Ăn cái RC, khá căng.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AM


Nổ 1-4 . Thank bro

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
goku123
24-Jun 2022 Friday 3:16 AM (8 days ago)            #60
Active Member


Posts: 90
Liked By: 57
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ.
Ăn cái RC, khá căng.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AMAsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:16 AM (8 days ago)            #61
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thanks anh em, ko có cái RC là nhồi phải 3-4 cái 1/20, chùn tay làm thêm dc có 1.5 mã.
Kèo FT khá láo, treo 4.5 lúc 1-1 khá lâu, tận gần hết H1.
2 mã đánh từ 1-1, tới 1-3 reset nhồi tiếp 4.75/4.5Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:20 AMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
nhokchuoj and goku123  2 Likes  
 Like     
Craven A
24-Jun 2022 Friday 3:17 AM (8 days ago)            #62
Master Member


Posts: 3599
Liked By: 2177
Joined: 02 Sep 12
Followers: 14
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ.
Ăn cái RC, khá căng.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AM
1-4 lúa về bro
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:18 AM (8 days ago)            #63
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Thanks anh em, ko có cái RC là nhồi phải 3-4 cái 1/20, chùn tay làm thêm dc có 1.5 mã.


Em tính nhồi mã thứ 4 thứ 5 mà thấy cái kotex cái bỏ luônBet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
goku123
24-Jun 2022 Friday 3:20 AM (8 days ago)            #64
Active Member


Posts: 90
Liked By: 57
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

81' hủy bàn, táng phát 1/20 nữa cho tỉnh ngủ.
Ăn cái RC, khá căng.

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:09 AMtheo bro được 2 mã liền, cách bờ còn 1-2 hải lý, thanks 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Gialang159753
24-Jun 2022 Friday 3:20 AM (8 days ago)            #65
Junior Member


Posts: 11
Liked By: 8
Joined: 21 Jun 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
#15. 72' Ullareds IK over 4.75/4.5 = 1/20 + 1/10 Acc (canh vào)
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:22 AM (8 days ago)            #66
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by JasonPhan:

Em tính nhồi mã thứ 4 thứ 5 mà thấy cái kotex cái bỏ luôn


Mình ko bao giờ bỏ chỉ giảm mức độ.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and Sould  2 Likes  
 Like     
Sould
24-Jun 2022 Friday 3:23 AM (8 days ago)            #67
Active Member


Posts: 214
Liked By: 102
Joined: 08 May 22


Tipsters
Championship:
AB$: 902,500
Ranked:
#850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Mình ko bao giờ bỏ chỉ giảm mức độ.


Congrat .Còn tip ko bro

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:24 AM (8 days ago)            #68
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trận nữ Bỉ mình còn 3 kèo, ra 3 hay 4 bàn đều win đậm, trừ 1-1 mới thua, ko tin nó đứng hình.
Để theo dõi xem nên vào tiếp ko.
Kèo đầu Bỉ chấp 1.5 trái, đã bán H1, đúng bài nó ăn 1 bàn cách biệt.Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:26 AMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:26 AM (7 days ago)            #69
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Trận nữ Bỉ mình còn 3 kèo, ra 3 hay 4 bàn đều win đậm, trừ 1-1 mới thua, ko tin nó đứng hình.
Để theo dõi xem nên vào tiếp ko.


Chúc bro may mắn nhé, có kèo lên em bám càng tiếp ✌🏻Bet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:29 AM (7 days ago)            #70
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chấp 1.5 trái mà dưới còn ăn RC, giống dụ vô Bỉ nhỉACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:38 AM (7 days ago)            #71
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#16. Breidablik over 0.5 = 1/10 accACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
goku123
24-Jun 2022 Friday 3:39 AM (7 days ago)            #72
Active Member


Posts: 90
Liked By: 57
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
#16. Breidablik over 0.5 = 1/10 acc
nổ luôn chưa kịp zô nhanh thật
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:40 AM (7 days ago)            #73
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#16. Breidablik over 0.5 = 1/10 acc


Trùng em kèo này, em vào 1 hoà với 0.75 đc 3 nhịp rồi.Bet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Gialang159753
24-Jun 2022 Friday 3:40 AM (7 days ago)            #74
Junior Member


Posts: 11
Liked By: 8
Joined: 21 Jun 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
#16. Breidablik over 0.5 = 1/10 acc
Nổ mất kg kịp

   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:40 AM (7 days ago)            #75
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#16. Breidablik over 0.5 = 1/10 acc


#17. Breidablik over 1.5 = 1/20 accACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and boyanhsaodem  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:42 AM (7 days ago)            #76
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Trận nữ Bỉ mình còn 3 kèo, ra 3 hay 4 bàn đều win đậm, trừ 1-1 mới thua, ko tin nó đứng hình.
Để theo dõi xem nên vào tiếp ko.
Kèo đầu Bỉ chấp 1.5 trái, đã bán H1, đúng bài nó ăn 1 bàn cách biệt.
Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:26 AM


82' 2-1, ko làm nó thêm 1 round hơi tiếc, giờ funbet 3.5, nổ thì win thêm mã này
Bóng đá / Tổng Số Bàn Thắng
4-6 [1-1] @4.20

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:43 AMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
goku123
24-Jun 2022 Friday 3:46 AM (7 days ago)            #77
Active Member


Posts: 90
Liked By: 57
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

82' 2-1, ko làm nó thêm 1 round hơi tiếc, giờ funbet 3.5, nổ thì win thêm mã này
Bóng đá / Tổng Số Bàn Thắng
4-6 [1-1] @4.20

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:43 AM


húp luôn 3-1, thanks huynh đài

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:47 AM (7 days ago)            #78
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

82' 2-1, ko làm nó thêm 1 round hơi tiếc, giờ funbet 3.5, nổ thì win thêm mã này
Bóng đá / Tổng Số Bàn Thắng
4-6 [1-1] @4.20 Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 24/06/2022 at 3:43 AM


Nó đã clear kèo -1.5 thích thì thả ăn cao cho vui, chắc hết rồi.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and boyanhsaodem  2 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
24-Jun 2022 Friday 3:48 AM (7 days ago)            #79
Silver Member


Posts: 13756
Liked By: 5311
Joined: 19 Dec 14
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Breidablik hi vọng lên 2 trong h1 này
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 61,865,312 Tổng số thành viên: 3700
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:52 AM (7 days ago)            #80
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Nó đã clear kèo -1.5 thích thì thả ăn cao cho vui, chắc hết rồi.


Lụm tiếp 4-1ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
JasonPhan
24-Jun 2022 Friday 3:53 AM (7 days ago)            #81
Active Member


Posts: 97
Liked By: 58
Joined: 20 Apr 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#17. Breidablik over 1.5 = 1/20 acc


2-0 lụm lúa bro ơiBet with care. Your money your choice


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
boyanhsaodem
24-Jun 2022 Friday 3:54 AM (7 days ago)            #82
Silver Member


Posts: 13756
Liked By: 5311
Joined: 19 Dec 14
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by boyanhsaodem:

Breidablik hi vọng lên 2 trong h1 này


cái tài với home coi như xong rồi
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 61,865,312 Tổng số thành viên: 3700
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:55 AM (7 days ago)            #83
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Kaka 1 cặpACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
Sayap_grage and boyanhsaodem  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:57 AM (7 days ago)            #84
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Form: 3L 14WACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
goku123
24-Jun 2022 Friday 3:57 AM (7 days ago)            #85
Active Member


Posts: 90
Liked By: 57
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
Kaka 1 cặp
 
hay quá trời bro
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 3:58 AM (7 days ago)            #86
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
87' Valerenga U19 rung 5.5 funbet, xem bù giờ ntn tính tiếpACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 4:05 AM (7 days ago)            #87
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Focus Guatemala U20, last game.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123 and boyanhsaodem  2 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 4:13 AM (7 days ago)            #88
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
#18. 15' Guatemala U20 over 1.5/1.0 = 1/20 + 1/20 acc)ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 4:15 AM (7 days ago)            #89
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chắc ko ai vào kịp, canh vào lạiACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
Gialang159753
24-Jun 2022 Friday 4:16 AM (7 days ago)            #90
Junior Member


Posts: 11
Liked By: 8
Joined: 21 Jun 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
#18. 15' Guatemala U20 over 1.5/1.0 = 1/20 + 1/20 acc)
Hít bị nổ kg kịp bro

 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 4:18 AM (7 days ago)            #91
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Chắc ko ai vào kịp, canh vào lại


16' 1-1 clearACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
goku123  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 4:20 AM (7 days ago)            #92
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

#18. 15' Guatemala U20 over 1.5/1.0 = 1/20 + 1/20 acc)


#19. 23' Guatemala U20 over 3.0/2.5 = 1/20 + 1/20 accACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi, YenNguyen, Huy838693 and 1 others  4 Likes  
 Like     
Huy838693
24-Jun 2022 Friday 4:40 AM (7 days ago)            #93
Active Member


Posts: 34
Liked By: 17
Joined: 08 Sep 21


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
Chắc ko ai vào kịp, canh vào lại
Nay thức khuya vậy bro
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
   Like     
thualanghi
24-Jun 2022 Friday 7:04 AM (7 days ago)            #94
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

#19. 23' Guatemala U20 over 3.0/2.5 = 1/20 + 1/20 accXEM LUM 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 7:45 AM (7 days ago)            #95
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by thualanghi:

XEM LUM 


Hấp diêm Chị ko thành 😜
Sáng lụm được ly cf, ko sai thì còn 1 bàn (85')ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 7:46 AM (7 days ago)            #96
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Anchorasd:

Hấp diêm Chị ko thành 😜
Sáng lụm được ly cf, ko sai thì còn 1 bàn (85')
ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
24-Jun 2022 Friday 7:47 AM (7 days ago)            #97
Veteran Member


Posts: 1512
Liked By: 1133
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
5-0, lại có tô phở, xin thêm điếu 🚬 5.5 xem sao.ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 71,952,187 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
24-Jun 2022 Friday 8:28 AM (7 days ago)            #98
Silver Member


Posts: 23246
Liked By: 13203
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:
5-0, lại có tô phở, xin thêm điếu 🚬 5.5 xem sao.
NGON MIENG 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,039,375 Tổng số thành viên: 484
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Fly to the MOON

Share this topic on:Change Timezone:   
 
28. H_M ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2022 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service